1.
Rajeckaitė L, Listopadskis N. Gamybinių tvarkaraščių sudarymo uždavinių ir algoritmų analizė. LMR [Prieiga per internetą]. 2009 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2021 m.spalio24 d.];50(proc. LMS):212–217. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17966