1.
Bagušytė L, Lupeikienė A. Jungčių aibė organizacijos informacinės sistemos architektūrai. LMR [Prieiga per internetą]. 2009 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2022 m.spalio3 d.];50(proc. LMS):351–356. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17990