1.
Šileikis M. Apie mato koncentraciją grafų sandaugoje. LMR [Prieiga per internetą]. 2009 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2021 m.balandžio14 d.];50(proc. LMS):443–448. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/18039