1.
Sušinskas J, Mačys JJ. Faktorialų formulės ir kompiuterio pagalba. LMR [Prieiga per internetą]. 2008 m.gruodžio21 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio5 d.];48(proc. LMS):137–141. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/18080