1.
Šnipas M, Valakevičius E. Skirstinių aproksimavimo eksponentiniais mišiniais taikymas aptarnavimo sistemoms modeliuoti. LMR [Prieiga per internetą]. 2008 m.gruodžio21 d. [žiūrėta 2021 m.sausio24 d.];48(proc. LMS):245–251. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/18103