1.
Bartkutė-Norkūnienė V. Stochastinės aproksimacijos metodai atraminių vektorių klasifikavimo algoritmuose. LMR [Prieiga per internetą]. 2008 m.gruodžio21 d. [žiūrėta 2021 m.sausio21 d.];48(proc. LMS):299–305. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/18114