1.
Dagienė V, Jasutienė E, Jevsikova T, Zajančkauskienė L, Žilinskienė I. Informacinių ir komunikacinių technologijų mokymo modelis pradiniam ir specialiajam ugdymui. LMR [Prieiga per internetą]. 2007 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio12 d.];47(spec.):161–167. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/19913