https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/issue/feed Lietuvos matematikos rinkinys 2022-05-26T08:54:14+00:00 Artūras Štikonas arturas.stikonas@mif.vu.lt Open Journal Systems <p>Publikuoja straipsnius, pristatančius naujus ir svarbius įvykius visose matematikos srityse.</p> https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/25124 Redakcinė kolegija ir turinys 2021-12-16T20:28:01+00:00 Artūras Štikonas arturas.stikonas@mif.vu.lt 2021-11-29T17:02:11+00:00 Autorių teisių (c) 2021 Lietuvos matematikos rinkinys https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/25128 Diskrečiojo Šturmo ir Liuvilio uždavinio su nelokaliosiomis kraštinėmis sąlygomis spektrinių kreivių ir grafų teorijos sąsajos. II 2022-05-26T08:54:14+00:00 Jonas Vitkauskas jonas.vitkauskas@mif.stud.vu.lt Artūras Štikonas arturas.stikonas@mif.vu.lt <p>Šiame straipsnyje pristatomos sąsajos tarp diskrečiojo Šturmo ir Liuvilio uždavinio su nelokaliąja integraline kraštine sąlyga (poliai, kritiniai taškai ir spektrinės kreivės) bei grafų charakteristikų (viršūnės, briaunos ir veidai). Ankstesnis straipsnis buvo skirtas Sturmo ir Liuvilio uždaviniui su dvitaškėmis nelokaliosiomis kraštinėmis sąlygomis.</p> 2021-12-15T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2021 Lietuvos matematikos rinkinys https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/25214 Tiesinė diskriminantinė gausinių erdvės-laiko duomenų analizė 2021-12-20T07:09:37+00:00 Marta Karaliutė mkaraliute@gmail.com Kęstutis Dučinskas k.ducinskas@gmail.com <p>Nagrinėjama tiesinė diskriminantinė gausinių erdvės-laiko duomenų analizė, naudojant separabilius kovariacijų modelius ir erdvėje bei laike kintančias klasės žymes. Laiko kovariacijai naudojamas AR(p) modelis, o erdvinei kovariacijai naudojamas eksponentinis modelis. Nagrinėjamas klasifikavimo procedūros efektyvumas, kuris vertinamas panaudojant generuotus Gauso atsitiktinių laukų duomenis.</p> 2021-12-15T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2021 Lietuvos matematikos rinkinys https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/25215 Loginio išvedimo paieška su prielaidų atsekamumu 2021-12-20T07:09:34+00:00 Adomas Birštunas adomas.birstunas@mif.vu.lt Elena Reivytytė e.reivytyte@gmail.com <p>Šiame darbe autoriai nagrinėja loginio išvedimo iš prielaidų atsekamumo problemą. Šio uždavinio esmė yra atsekti, kurios prielaidos iš turimos prielaidų žinių bazės yra būtinos tam tikros išvados išvedimui. Darbe pristatoma nauja teiginių logikai skirta išvedimo procedūra užtikrinanti prielaidų atsekamumo savybę. Išvedamai formulei išvedimo procedūra grąžina ir mažiausią prielaidų aibę, kurios užtenka išvados formulės išvedimui gauti. Procedūra verifikuota su autorių realizacija.</p> 2021-12-15T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2021 Lietuvos matematikos rinkinys https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/25217 Wright-Fisher lygties silpnosios aproksimacijos 2021-12-20T07:09:30+00:00 Gabrielė Mongirdaitė gabriele.mongirdaite@mif.vu.lt Vigirdas Mackevičius vigirdas.mackevicius@mif.vu.lt <p>Sukonstruota silpnoji pirmos eilės aproksimacija stochastinei Wright-Fisher lygčiai. Pavyzdžiais iliustruojamas jos tikslumas.</p> 2021-12-15T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2021 Lietuvos matematikos rinkinys https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/25218 COVID-19 reprodukcijos skaičius ir nemedikamentinės intervencijos Lietuvoje 2021-12-20T07:09:21+00:00 Ramunė Vaišnorė ramune.vaisnore@mif.stud.vu.lt Audronė Jakaitienė audrone.jakaitiene@mf.vu.lt <p>Šiuo metu pasaulyje karaliauja COVID-19 pandemija, kuri sukėlė krizę sveikatos apsaugos srityje, taip pat ir socialiniame gyvenime bei ekonomikoje. Šiame straipsnyje pateikiame COVID-19 situacijos Lietuvoje ir atskirose jos savivaldybėse analizę, kurioje analizuojame nemedikamentinių intervencinių priemonių poveikį reprodukcijos skaičiui. Analizuotas laikotarpis nuo 2020-03-20 iki 2021-06-20, kurio metu buvo įvesti du karantino periodai. Reprodukcijos skaičius buvo apskaičiuotas naudojant Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos pateikiamą naujų COVID-19 atvejų skaičių, tuo tarpu nemedikamentinių priemonių taikymo informacijai naudotas Oxford COVID-19 Government Response Tracker pateikiamas duomenų rinkinys Lietuvai bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės COVID-19 tinklalapis. Teigiamas pritaikytų nemedikamentinių intervencijos priemonių efektas pastebėtas pritaikius vidinio judėjimo ribojimą visoje šalyje 2020-12-16 antrojo karantino metu.</p> 2021-12-15T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2021 Lietuvos matematikos rinkinys https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/25219 Erdvinių auto-beta modelių taikymas statistiniame klasifikavime 2021-12-20T07:09:17+00:00 Eglė Zikarienė egle.zikariene@ku.lt Kęstutis Dučinskas kestutis.ducinskas@ku.lt <p>Straipsnyje pristatomos naujos statistinio klasifikavimo taisyklės erdviams auto-beta modeliams. Jos paremtos sąlygine Bajeso ir tiesine diskriminantinėmis funkcijomis. Sprendžiamas uždavinys, kai erdvės taškas klasifikuojamas į 1 iš 2 populiacijų, su žinoma požymo reikšme ir mokymo aibe. Populiacijos apibrėžiamos regresoriais, bendraisiais ir klasių parametrais. Visi skaičiavimai atlikti simuliuotiems duomenims, su keletu skirtingų modelio parametrų rinkinių. Siūlomos klasifikavimo taisyklės palyginamos skaičiuojant tikrąją klasifikavimo klaidą, su skirtingais apriorinių tikimybių vertinimais.</p> 2021-12-15T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2021 Lietuvos matematikos rinkinys