https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/issue/feed Lietuvos matematikos rinkinys 2020-02-11T09:03:36+02:00 R. Leipus remigijus.leipus@mif.vu.lt Open Journal Systems <p>Publikuoja straipsnius, pristatančius naujus ir svarbius įvykius visose matematikos srityse.</p> https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/15205 Redakcinė kolegija ir turinys 2020-02-11T09:03:28+02:00 Artūras Štikonas arturas.stikonas@mif.vu.lt 2019-12-05T10:09:31+02:00 Autorinės teisės (c) 2019 Lietuvos matematikos rinkinys https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/15188 Lietuvių mokslo kursai Vilniuje ir matematikos pėdsakai juose 2020-02-11T09:03:36+02:00 Juozas Banionis juozas.banionis@vdu.lt <p><span style="background-color: #ffffff;">Šiame straipsnyje autorius sugrįžta prie savo tyrinėjimų iš matematikos istorijos&nbsp; Lietuvoje ištakų ir nušviečia lietuvių šviesuomenės mėginimus atgaivinti aukštojo mokslo studijas Vilniuje 1919–1921 m. Pagal išlikusių dokumentų rinkinius galima paliudyti apie esamus matematikos pėdsakus atkuriamo Vilniaus universiteto projektuose ar organizuojamuose Aukštuosiuose mokslo kursuose.&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> 2019-12-05T00:00:00+02:00 Autorinės teisės (c) 2019 Lietuvos matematikos rinkinys https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/15207 Baltijos šalių akcijų lyginamojo indekso OMX Baltic Benchmark modelių tyrimas 2020-02-11T09:03:35+02:00 Igoris Belovas igoris.belovas@mif.vu.lt <p><span style="background-color: #ffffff;">Straipsnyje yra atliekama Baltijos šalių akcijų lyginamojo indekso (OMX Bal-tic Benchmark) statistinė analizė. Sudaryti, remiantis normaliuoju atvirkštiniu Gauso, Stjudento ir α-stabiliuoju dėsniais, indekso grąžų pasiskirstymo modeliai, bei atliktas jų adekvatumo palyginimas. Buvo parodyta, kad simetriškumo hipotezė Baltijos šalių akcijų indekso grąžų didelių laikotarpių modeliams negali būti atmesta.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2019-12-05T00:00:00+02:00 Autorinės teisės (c) 2019 Lietuvos matematikos rinkinys https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/15208 Lokalinės ribinės teoremos Borveino algoritmo koeficientams įrodymas santykio metodu 2020-02-11T09:03:34+02:00 Igoris Belovas igoris.belovas@mif.vu.lt <p><span style="background-color: #ffffff;">Straipsnyje yra tęsiamas modifikuoto Borveino metodo Rymano dzeta funkci-jos reikšmių skaičiavimui tyrimas. Yra pateikiamas naujas lokalinės ribinės teoremos metodo koeficientams įrodymas, taikant Prošano santykio metodą.<br></span></p> <p>&nbsp;</p> 2019-12-05T00:00:00+02:00 Autorinės teisės (c) 2019 Lietuvos matematikos rinkinys https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/15229 Minimalių oro temperatūrų Lietuvoje skirstinys 2020-02-11T09:03:33+02:00 Arvydas Jokimaitis arvydas.jokimaitis@ktu.lt Darius Petronaitis darius.petronaitis@ktu.lt <p style="color: #000000; font-family: &amp;quot; noto sans&amp;quot;,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">&nbsp;</p> <p style="color: #000000; font-family: &amp;quot; noto sans&amp;quot;,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><span style="background-color: #ffffff;">Straipsnyje rastas minimaliu oro temperaturu skirstinio ivertis, ivertinta apatine oro temperaturos rekordo riba.</span></p> <p style="color: #000000; font-family: &amp;quot; noto sans&amp;quot;,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">&nbsp;</p> <p style="color: #000000; font-family: &amp;quot; noto sans&amp;quot;,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">&nbsp;</p> 2019-12-05T00:00:00+02:00 Autorinės teisės (c) 2019 Lietuvos matematikos rinkinys https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/15230 Apie lengvus pafilosofavimus sprendžiant dar lengvesnius neblogus geometrijos uždavinius 2020-02-11T09:03:32+02:00 Romualdas Kašuba Romualdas.kasuba@mif.vu.lt Edmundas Mazėtis edmundas.mazetis@mif.vu.lt <p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Geometrijos uždaviniai yra svarbi mąstymo, vaizduotės ir kitų vertingų kompetencijų<br>ugdymo priemonė, bet jų sprendimas net ir gabiausiems mokiniams bei studentams<br>sukelia nemažai sunkumų. Nėra kažkokių bendrų metodų, kurie padėtų išspręsti kiekvieną<br>arba beveik kiekvieną geometrijos uždavinį. Straipsnio autoriai dalijasi savo ilgamete patirtimi<br>apie geometrinių uždavinių sprendimo būdus, kai išmintingai sprendžiant sunkūs<br>uždaviniai staiga tampa ne tokie sunkūs.<br></span></p> <p>&nbsp;</p> 2019-12-05T00:00:00+02:00 Autorinės teisės (c) 2019 Lietuvos matematikos rinkinys https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/15232 Aukštesniųjų laipsnių lygtys 2020-02-11T09:03:31+02:00 Juozas Juvencijus Mačys juozas.macys@mif.vu.lt <p><span style="background-color: #ffffff;">Nagrinėjama sudėtinga dviejų lygčių sistema. Sprendžiant paliečiama visa aukštesniųjų laipsnių lygčių teorija. Aptariami panašių uždavinių sprendimo būdai.</span></p> <p>&nbsp;</p> 2019-12-05T00:00:00+02:00 Autorinės teisės (c) 2019 Lietuvos matematikos rinkinys https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/15233 Racionalieji kuboidai ir Herono trikampiai II 2020-02-11T09:03:30+02:00 Edmundas Mazėtis edmundas.mazetis@mif.vu.lt Grigorijus Melničenko gmelnicenko@gmail.com <p><span style="background-color: #ffffff;">Šiame darbe autoriai tęsia ryšių tarp racionaliųjų kuboidų egzistavimo problemos ir Herono trikampių nagrinėjimą. Įrodoma, kad racionaliųjų kuboidų egzistavimas yra ekvivalentus stačiakampio tetraedro, kurio kraštinių ilgiai yra racionalieji skaičiai, o pagrindas racionalusis Herono trikampis, egzistavimui.<br>Darbe pateikiami stačiakampių tetraedrų, kurių visų briaunų ilgiai yra sveikieji skaičiai, o pagrindo plotas yra iracionalusis skaičius, pavyzdžiai, o taip pat stačiakampių tetraedrų, kurių visų briaunų prie pagrindinės viršūnės ilgiai yra sveikieji skaičiai, pagrindo plotas yra sveikasis skaičius, bet viena pagrindo briauna yra iracionalusis skaičius, pavyzdys.</span></p> <p>&nbsp;</p> 2019-12-05T00:00:00+02:00 Autorinės teisės (c) 2019 Lietuvos matematikos rinkinys https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/15234 Tiesioginis ir atvirkštinis skaičių skaidymo algoritmai 2020-02-11T09:03:29+02:00 Grigorijus Melničenko gmelnicenko@gmail.com <p><span style="background-color: #ffffff;">Natūraliųjų skaičių skaidymas pirminiais dauginamaisiais yra sunkus skaičiavimo<br>uždavinys. Šio uždavinio sprendimo sudėtingumas yra vieno iš žinomiausių kriptografijos<br>metodų RSA saugumo pagrindas. Klasikinis bandomosios dalybos algoritmas dalija<br>duotą skaičių <em>N</em> į visus daliklius, pradedant nuo 2 ir baigiant skaičiumi <span style="background-color: #ffffff; color: #000000; font-family: &amp;quot; noto sans&amp;quot;,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><strong>√</strong><em>N</em></span>. Todėl šį algoritmą<br>galima vadinti tiesioginiu bandomosios dalybos algoritmu. Pateikiame atvirkštinį<br>bandomosios dalybos algoritmą, kuris dalija duotą skaičių <em>N</em> į visus daliklius, pradedant nuo<br>skaičiaus <span style="background-color: #ffffff; color: #000000; font-family: &amp;quot; noto sans&amp;quot;,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><strong>√</strong><em>N</em></span> sveikosios dalies iki 2.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2019-12-05T00:00:00+02:00 Autorinės teisės (c) 2019 Lietuvos matematikos rinkinys https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/15235 KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto studentų studijų nutraukimo priežasčių analizė 2020-02-11T09:03:27+02:00 Miglė Morkevičiūtė migle.morkeviciute@ktu.edu Violeta Kravčenkienė violeta.kravcenkiene@ktu.lt <p><span style="background-color: #ffffff;">Šiame straipsnyje apžvelgiami Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos duomenys apie Lietuvos aukštųjų mokyklų studentus. Analizuojami Kauno technologijos universiteto studijų departamento turimi 2016–2018 m. duomenys apie studentų studijų nutraukimą, brandos egzaminų bei studijų modulių rezultatus. Panaudojus aprašomąją statistiką, koreliacinę, logistinę regresinę analizę bei išanalizavus studentų apklausos ir Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto darbuotojų interviu išsiaiškinta, kaip pasiekimai mokykloje daro įtaką studijų modulių vertinimams bei studijų sėkmei.</span></p> <p><span style="background-color: #ffffff;">matematikos egzaminas, studijos, studijų nutraukimas</span></p> 2019-12-06T00:00:00+02:00 Autorinės teisės (c) 2019 Lietuvos matematikos rinkinys https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/15236 Vokiečių matematikas Aurelas Edmundas Fosas ir Lietuvos universitetas 2020-02-11T09:03:26+02:00 Judita Puišo judita.puiso@ktu.lt Dalia Larionovienė dalia.larionoviene@mb.vu.lt <p><span style="background-color: #ffffff;">Profesorius Aurelas Edmundas Fosas – vokiečių matematikas, šiandien la-biausiai žinomas kaip geometrijos taikymo gamtos moksluose ir mechanikoje pradininkas. Prof. O. Folkui pasiūlius, Lietuvos universiteto Matematikos-gamtos fakultetas įsigijo prof. A.E. Foso knygų kolekciją, kuri daugelį metų buvo naudojama studijoms ir moksliniams dar-bams. 1940 metais sustabdžius Vytauto Didžiojo universiteto Matematikos-gamtos fakulteto veiklą, prof. A.E. Foso knygų kolekcija buvo perkelta į Vilniaus universitetą, o likusios prof. A.E Foso bibliotekos dalies likimas nežinomas. Šio darbo tikslas – atlikti prof. A.E. Foso bibliotekos paieškas Lietuvos bibliotekose ir pateikti tyrimų rezultatus plačiajai mokslo visuo-menei. Atlikus mokslinius tyrimus Kauno technologijos ir Vilniaus universitetų bei Kauno apskrities bibliotekose, nedidelė dalis prof. A.E. Fosui priklausiusių knygų rasta Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto bibliotekos fonduose.</span></p> <p>&nbsp;</p> 2019-12-06T00:00:00+02:00 Autorinės teisės (c) 2019 Lietuvos matematikos rinkinys https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/15237 Tarpukario Lietuvos matematikos programų palyginimas su 1912 m. Vokietijos žemės Viurtembergo matematikos programomis 2020-02-11T09:03:25+02:00 Birutė Ragalytė birute.ragalyte@panko.lt Alma Paukštienė alma.paukstiene@panko.lt <p><span style="background-color: #ffffff;">Straipsnyje lyginamos tarpukario Lietuvos matematikos programos su Vokie-tijos žemės Viurtembergo matematikos programomis. Pateikiama, kokią įtaką programų turiniui padarė Kleino idėjos.</span></p> <p>&nbsp;</p> 2019-12-06T00:00:00+02:00 Autorinės teisės (c) 2019 Lietuvos matematikos rinkinys