Lietuvos matematikos rinkinys https://www.zurnalai.vu.lt/LMR <p>Publikuoja straipsnius, pristatančius naujus ir svarbius įvykius visose matematikos srityse.</p> Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press lt-LT Lietuvos matematikos rinkinys 0132-2818 <p>Susipažinkite su autorių teisėmis&nbsp;<a href="http://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/journalpolicy">žurnalo politikoje</a>&nbsp;skiltyje Autorių teisės.</p> Redakcinė kolegija ir turinys https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/25124 Artūras Štikonas Autorių teisių (c) 2021 Lietuvos matematikos rinkinys https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-11-29 2021-11-29 62 1 1 Diskrečiojo Šturmo ir Liuvilio uždavinio su nelokaliosiomis kraštinėmis sąlygomis spektrinių kreivių ir grafų teorijos sąsajos. II https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/25128 <p>Šiame straipsnyje pristatomos sąsajos tarp diskrečiojo Šturmo ir Liuvilio uždavinio su nelokaliąja integraline kraštine sąlyga (poliai, kritiniai taškai ir spektrinės kreivės) bei grafų charakteristikų (viršūnės, briaunos ir veidai). Ankstesnis straipsnis buvo skirtas Sturmo ir Liuvilio uždaviniui su dvitaškėmis nelokaliosiomis kraštinėmis sąlygomis.</p> Jonas Vitkauskas Artūras Štikonas Autorių teisių (c) 2021 Lietuvos matematikos rinkinys https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-12-15 2021-12-15 62 1 8 10.15388/LMR.2021.25128 Tiesinė diskriminantinė gausinių erdvės-laiko duomenų analizė https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/25214 <p>Nagrinėjama tiesinė diskriminantinė gausinių erdvės-laiko duomenų analizė, naudojant separabilius kovariacijų modelius ir erdvėje bei laike kintančias klasės žymes. Laiko kovariacijai naudojamas AR(p) modelis, o erdvinei kovariacijai naudojamas eksponentinis modelis. Nagrinėjamas klasifikavimo procedūros efektyvumas, kuris vertinamas panaudojant generuotus Gauso atsitiktinių laukų duomenis.</p> Marta Karaliutė Kęstutis Dučinskas Autorių teisių (c) 2021 Lietuvos matematikos rinkinys https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-12-15 2021-12-15 62 9 15 10.15388/LMR.2021.25214 Loginio išvedimo paieška su prielaidų atsekamumu https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/25215 <p>Šiame darbe autoriai nagrinėja loginio išvedimo iš prielaidų atsekamumo problemą. Šio uždavinio esmė yra atsekti, kurios prielaidos iš turimos prielaidų žinių bazės yra būtinos tam tikros išvados išvedimui. Darbe pristatoma nauja teiginių logikai skirta išvedimo procedūra užtikrinanti prielaidų atsekamumo savybę. Išvedamai formulei išvedimo procedūra grąžina ir mažiausią prielaidų aibę, kurios užtenka išvados formulės išvedimui gauti. Procedūra verifikuota su autorių realizacija.</p> Adomas Birštunas Elena Reivytytė Autorių teisių (c) 2021 Lietuvos matematikos rinkinys https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-12-15 2021-12-15 62 16 22 10.15388/LMR.2021.25215 Wright-Fisher lygties silpnosios aproksimacijos https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/25217 <p>Sukonstruota silpnoji pirmos eilės aproksimacija stochastinei Wright-Fisher lygčiai. Pavyzdžiais iliustruojamas jos tikslumas.</p> Gabrielė Mongirdaitė Vigirdas Mackevičius Autorių teisių (c) 2021 Lietuvos matematikos rinkinys https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-12-15 2021-12-15 62 23 26 10.15388/LMR.2021.25217 COVID-19 reprodukcijos skaičius ir nemedikamentinės intervencijos Lietuvoje https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/25218 <p>Šiuo metu pasaulyje karaliauja COVID-19 pandemija, kuri sukėlė krizę sveikatos apsaugos srityje, taip pat ir socialiniame gyvenime bei ekonomikoje. Šiame straipsnyje pateikiame COVID-19 situacijos Lietuvoje ir atskirose jos savivaldybėse analizę, kurioje analizuojame nemedikamentinių intervencinių priemonių poveikį reprodukcijos skaičiui. Analizuotas laikotarpis nuo 2020-03-20 iki 2021-06-20, kurio metu buvo įvesti du karantino periodai. Reprodukcijos skaičius buvo apskaičiuotas naudojant Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos pateikiamą naujų COVID-19 atvejų skaičių, tuo tarpu nemedikamentinių priemonių taikymo informacijai naudotas Oxford COVID-19 Government Response Tracker pateikiamas duomenų rinkinys Lietuvai bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės COVID-19 tinklalapis. Teigiamas pritaikytų nemedikamentinių intervencijos priemonių efektas pastebėtas pritaikius vidinio judėjimo ribojimą visoje šalyje 2020-12-16 antrojo karantino metu.</p> Ramunė Vaišnorė Audronė Jakaitienė Autorių teisių (c) 2021 Lietuvos matematikos rinkinys https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-12-15 2021-12-15 62 27 37 10.15388/LMR.2021.25218 Erdvinių auto-beta modelių taikymas statistiniame klasifikavime https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/25219 <p>Straipsnyje pristatomos naujos statistinio klasifikavimo taisyklės erdviams auto-beta modeliams. Jos paremtos sąlygine Bajeso ir tiesine diskriminantinėmis funkcijomis. Sprendžiamas uždavinys, kai erdvės taškas klasifikuojamas į 1 iš 2 populiacijų, su žinoma požymo reikšme ir mokymo aibe. Populiacijos apibrėžiamos regresoriais, bendraisiais ir klasių parametrais. Visi skaičiavimai atlikti simuliuotiems duomenims, su keletu skirtingų modelio parametrų rinkinių. Siūlomos klasifikavimo taisyklės palyginamos skaičiuojant tikrąją klasifikavimo klaidą, su skirtingais apriorinių tikimybių vertinimais.</p> Eglė Zikarienė Kęstutis Dučinskas Autorių teisių (c) 2021 Lietuvos matematikos rinkinys https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-12-15 2021-12-15 62 36 43 10.15388/LMR.2021.25219