[1]
Lisevičiūtė L. ir Žalimienė L. 2017. Inovacijos socialines paslaugas teikiančiose nevyriausybinėse organizacijose. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika. 13, (vas. 2017), 77-89. DOI:https://doi.org/10.15388/STEPP.2016.13.10044.