[1]
StumbrysD., ByčkovaJ., LesinskasE., Mataitytė-DiržienėJ. ir NorkūnienėJ. 2020. Socialinė sveikatos nelygybė: vaikų kochlearinės implantacijos Lietuvoje rezultatai. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika. 20, (geg. 2020), 67-78. DOI:https://doi.org/10.15388/STEPP.2020.19.