[1]
Žalimienė L. 2020. Redakcinė kolegija ir turinys. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika. 20, (geg. 2020), 1-7.