[1]
Žalimienė L., Charenkova J., Šumskienė E., Petružytė D., Seniutis M., Gevorgianienė V. ir Yamaguchi M. 2022. Šiuolaikinės technologijos ir socialinio darbo profesijos bei studijų transformacija: Lietuvos ir Japonijos aukštųjų mokyklų dėstytojų įžvalgos. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika. 23, (saus. 2022), 84-103. DOI:https://doi.org/10.15388/STEPP.2021.39.