[1]
Žalimienė L. 2021. Redakcinė kolegija ir turinys. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika. 22, (liep. 2021), 1-7.