(1)
Lisevičiūtė L.; Žalimienė L. Inovacijos Socialines Paslaugas teikiančiose nevyriausybinėse Organizacijose. STEPP 2017, 13, 77-89.