(1)
Gvaldaitė L. Priėmimas Globojant vaiką: Patirtis, Kurianti Naują kultūrą. STEPP 2017, 14, 48-63.