(1)
Matonytė I.; Kazlauskaitė R.; Poškutė V. Ilgalaikė Senyvo amžiaus Asmenų Globa Lietuvoje: Visuomenės Nuostatos Ir Paslaugų teikėjų požiūriai. STEPP 2019, 18, 74-95.