(1)
StumbrysD.; ByčkovaJ.; LesinskasE.; Mataitytė-DiržienėJ.; NorkūnienėJ. Socialinė Sveikatos nelygybė: Vaikų kochlearinės Implantacijos Lietuvoje Rezultatai. STEPP 2020, 20, 67-78.