(1)
Toleikytė U. Valgymo Sutrikimų turinčių Asmenų Nuostatos dėl savižudybių. STEPP 2021, 22, 8-27.