(1)
Žalimienė L. Redakcinė Kolegija Ir Turinys. STEPP 2020, 21, 1-7.