(1)
Žalimienė L.; Charenkova J.; Šumskienė E.; Petružytė D.; Seniutis M.; Gevorgianienė V.; Yamaguchi M. Šiuolaikinės Technologijos Ir Socialinio Darbo Profesijos Bei Studijų Transformacija: Lietuvos Ir Japonijos aukštųjų Mokyklų dėstytojų įžvalgos. STEPP 2022, 23, 84-103.