(1)
Žalimienė L. Redakcinė Kolegija Ir Turinys. STEPP 2021, 22, 1-7.