(1)
Garbauskaitė-Jakimovska J. Ugdymas Dirbant Su Jaunimu: Jaunimo Neformaliojo Ugdymo kokybės paieškos. STEPP 2014, 9, 64-80.