(1)
Švedaitė-Sakalauskė B.; Gvaldaitė L.; Buzaitytė-Kašalynienė J. „Nepaisomi profesionalai“: Socialiniai Darbuotojai Ir Jų Galia. STEPP 2014, 9, 21-36.