(1)
Žalimienė L. Socialinių Paslaugų Kokybę Lemiantys Veiksniai. STEPP 2001, 1, 99-102.