(1)
Danner S. Vaikų Ir Jaunimo Dalyvavimo Akcijų Vokietijoje Tikslų Analizė. STEPP 2003, 2, 49-56.