(1)
Žalimienė L. Vaikų Globos Organizavimas: Savivaldybių Ir apskričių Funkcijos Bei Bendradarbiavimas. STEPP 2003, 2, 74-81.