(1)
Žalimienė L. Nauji iššūkiai Socialinių Paslaugų plėtrai - mišrios Socialinių Paslaugų Rinkos kūrimas. STEPP 2006, 3, 139-147.