Lisevičiūtė L., & Žalimienė L. (2017). Inovacijos socialines paslaugas teikiančiose nevyriausybinėse organizacijose. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 13, 77-89. https://doi.org/10.15388/STEPP.2016.13.10044