Arlauskas S. (2017). Šeima kaip privatinės teisės institutas ir esminis viešosios teisės integralumo veiksnys. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 14, 9-19. https://doi.org/10.15388/STEPP.2017.14.10412