Gvaldaitė L. (2017). Priėmimas globojant vaiką: patirtis, kurianti naują kultūrą. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 14, 48-63. https://doi.org/10.15388/STEPP.2017.14.10415