Šumskienė E. (2017). Disability Hate Crime: The Overlooked Consequence of the Deinstitutionalization of Care. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 15, 70-79. https://doi.org/10.15388/STEPP.2017.15.10810