Matonytė I., Kazlauskaitė R., & Poškutė V. (2019). Ilgalaikė senyvo amžiaus asmenų globa Lietuvoje: visuomenės nuostatos ir paslaugų teikėjų požiūriai. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 18, 74-95. https://doi.org/10.15388/STEPP.2019.5