StumbrysD., ByčkovaJ., LesinskasE., Mataitytė-DiržienėJ., & NorkūnienėJ. (2020). Socialinė sveikatos nelygybė: vaikų kochlearinės implantacijos Lietuvoje rezultatai. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 20, 67-78. https://doi.org/10.15388/STEPP.2020.19