Toleikytė U. (2021). Valgymo sutrikimų turinčių asmenų nuostatos dėl savižudybių. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 22, 8-27. https://doi.org/10.15388/STEPP.2021.26