Kondrataitė I. (2021). Tarp gėdos ir moteriškumo: Lietuvos moterų, pasitraukusių iš prostitucijos industrijos, patirtys. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 22, 44-58. https://doi.org/10.15388/STEPP.2021.28