Žalimienė L. (2020). Redakcinė kolegija ir turinys. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 21, 1-7.