Žalimienė L. (2021). Redakcinė kolegija ir turinys. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 22, 1-7.