Neverauskienė L. O., & Moskvina J. (2014). Pažeidžiamos gyventojų grupės: iššūkiai užimtumui. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 9, 114-128. https://doi.org/10.15388/STEPP.2014.0.3772