Garbauskaitė-Jakimovska J. (2014). Ugdymas dirbant su jaunimu: jaunimo neformaliojo ugdymo kokybės paieškos. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 9, 64-80. https://doi.org/10.15388/STEPP.2014.0.3776