Švedaitė-Sakalauskė B., Gvaldaitė L., & Buzaitytė-Kašalynienė J. (2014). „Nepaisomi profesionalai“: socialiniai darbuotojai ir jų galia. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 9, 21-36. https://doi.org/10.15388/STEPP.2014.0.3779