Žalimienė L. (2001). Socialinių paslaugų kokybę lemiantys veiksniai. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 1, 99-102. https://doi.org/10.15388/STEPP.2001.0.8504