Danner S. (2003). Vaikų ir jaunimo dalyvavimo akcijų Vokietijoje tikslų analizė. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 2, 49-56. https://doi.org/10.15388/STEPP.2003.2.8547