Žalimienė L. (2003). Vaikų globos organizavimas: savivaldybių ir apskričių funkcijos bei bendradarbiavimas. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 2, 74-81. https://doi.org/10.15388/STEPP.2003.2.8551