Žalimienė L. (2006). Nauji iššūkiai socialinių paslaugų plėtrai - mišrios socialinių paslaugų rinkos kūrimas. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 3, 139-147. https://doi.org/10.15388/STEPP.2006.3.8582