Lisevičiūtė L.; Žalimienė L. Inovacijos socialines paslaugas teikiančiose nevyriausybinėse organizacijose. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, v. 13, p. 77-89, 28 vas. 2017.