Arlauskas S. Šeima kaip privatinės teisės institutas ir esminis viešosios teisės integralumo veiksnys. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, v. 14, p. 9-19, 9 vas. 2017.