Gvaldaitė L. Priėmimas globojant vaiką: patirtis, kurianti naują kultūrą. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, v. 14, p. 48-63, 9 vas. 2017.