Matonytė I.; Kazlauskaitė R.; Poškutė V. Ilgalaikė senyvo amžiaus asmenų globa Lietuvoje: visuomenės nuostatos ir paslaugų teikėjų požiūriai. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, v. 18, p. 74-95, 4 kovo 2019.