StumbrysD.; ByčkovaJ.; LesinskasE.; Mataitytė-DiržienėJ.; NorkūnienėJ. Socialinė sveikatos nelygybė: vaikų kochlearinės implantacijos Lietuvoje rezultatai. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, v. 20, p. 67-78, 12 geg. 2020.